یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ویژال بیسیک

بخش

بخش ششم
601- برنامه ی زیر دو عدد را دریافت و با استفاده از تابع مجموع ان ها را نمایش می دهد
602- برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت و سپس عدد کوچک را به توان عدد بزرگ برساند
603- برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی را دریافت و فاکتوریل ان را محاسبه کند مثلا 120 = 1*2*3*4*5=!5
604- برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت و مجموع ارقام آن را نمایش دهد
605- برنامه ای بنویسید که عددی را دریافت و مجموع ارقام آن را نمایش دهد
607- برنامه ای بنویسید که سه عدد را دریافت و با استفاده از تابع میانگین ان ها را نمایش دهد
608- برنامه ای بنویسید که دو عدد را دریافت و با استفاده از روال عدد کوچکتر را نمایش دهد
609- برنامه زیر مفهوم حوزه ی عمل را بیان می کند
611- در مثال زیر خروجی توابع Cint , CBool را نمایش می دهد
621- برنامه ای بنویسید که نام ، نام خانوادگی و نمره را در فایل ترتیبی ذخیره کند
622- برنامه ای بنویسید که نام ، نام خانوادگی و نمره را در فایل ترتیبی ذخیره کند
623- برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 6 را در یک فایل ترتیبی ذخیره کند
624- برنامه ای بنویسید که اعدا یک تا 6 ذخیره شده در مثال قبلی را با استفاده از حلقه For نمایش دهد
625- برنامه ای بنویسید که اعدا یک تا 6 ذخیره شده در مثال قبلی را با استفاده از حلقه Do While نمایش دهد
626- برنامه ی ساده ی ویرایشگر متن را بنویسید
631- برامه ای بنویسید که :1- یک رکورد برای دانش آموز ایجاد کند (نام ، نام خانوادگی ، نمره)2- نام ، نام خانوادگی و نمره را دریک فایل تصادفی ذخیره کند 3- مشخصات ذخیره شده ار در لیست ها ی جداگانه نمایش دهد4- امکان جستجو بر اساس نام خانوادگی را داشته باشد
641- رنامه ای بنویسید که - با استفاده از کنترل های listDriv , ListDirectory , ListFile امکان انتخاب و نمایش فایل های تصویری را فراهم آورد
651- برنامه ای بنویسید که :- اگر فایل که نام آن با حرف t شروع می شود و پسوند آن txt باشد در صورت پیدا شدن نام ان را نمایش دهد
661- ایجاد و حذف پوشه
671- برنامه ای بنویسید که با استفاده از کلاس مستطیل محیط و مساحت آن را محاسبه و نمایش دهد
672- کلاس CTime را ایجاد کنید که دارای متغیرهایی برای ذخیره ساعت ، دقیقه و ثانیه است و متد ShowTime که زمان را با توجه به مقدار متغیرهایش نمایش می دهد .
681- برنامه ای بنویسید که جدول مشخصات دانش آموزان که در پایگاه داده Dana و در جدول tbl_Student قرار دارد را نمایش دهد و شامل امکانات زیر باشد
691- متنی را دریافت و سپس به excel ارسال کند
692- برنامه ای بنویسید که شماره تلفن ، نام و نام خانوادگی را دریافت و به فایل اکسل اراسال کند
701- نمایش مجموع دو عدد با استفاده از تابع
702- آرگومانهای نام دار در فراخوانی تابع
703- به توان رساندن دو عدد به کمک تابع
704- محاسبه فاکتوریل با استفاده از تابع
705- چگونه مجموع ارقام یک عدد را با تابع محاسبه کنیم
706- محاسبه ریشه های معادله درجه 2
707- نمایش مقسوم علیه های یک عدد
708- نمایش تعداد فاصله های خالی یک رشته
709- دریافت مشخصات فردی و ثبت در فایل متنی و نمایش انها در لیست
710- ایجاد یک notpade ساده
711- ذخیره مشخصات در فایل تصادفی و خواندن از آن
713- ایجاد پوشه ، حذف پوشه یا فولدر ، حذف فایل ، وجود یا عدم وجود فایل در مسیر مورد نظر
714- نمایش رکوردها یا استفاده از کنترل Gride
716- خواندن اعداد از فایل و محاسبه میانگین آنها
717- مثال کاربردی برای ذخیره مشخصات در فایل
718- نمایش تصاویر به کمک کنترل های driv , dir , file
719- محاسبه مساخت مستطیل با استفاده از کلاس
720- دریافت و نمایش ساعت با استفاده از کلاس
721- نمایش و محاسبه معدل دانش آموز با استفاده از کلاس
722- نمایش ، حذف ، جستجو در دیتابیس اکسس
723- نمایش گزارش crystal report
724- انتقال متن به فایل word
725- خواندن اطلاعات از دیتابیس اکسس و انتقال به اکسل
726- با انتقال مکان نما به جعبه متن با توجه به فارسی و انگلیسی بودن انها زبان تغییر می کند
تعداد بازدید کنندگان : 781813
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -