یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
برگشت → SQL 5
دستور INSERT
این دستور برای اضافه نمودن دادها به جدول به کار می رود یا به عبارتی اضافه کردن رکورد جدید

INSERT  INTO   نام جدول

      (لیست فیلدها)

VALUES

    (لیست مقادیر )

---------------مثال----------------

INSERT INTO    anbar2

       (code , namekala,mojodi)

     values

         (144,'مداد',15)

 

نتیجه

تعداد بازدید کنندگان : 781787
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -