برگشت نمونه سوالات
1: پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1396/12/22

تعداد دانلود : 72

تعداد دانلود : 39

2: توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1397/07/28

تعداد دانلود : 28

تعداد دانلود : 9

3: توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1397/08/05

تعداد دانلود : 23

تعداد دانلود : 6

4: بانک اطلاعاتی-اکسس
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1391/06/01

تعداد دانلود : 12

تعداد دانلود : 8

5: بانک اطلاعاتی-اکسس
تاریخ آزمون:

امتحان نهایی

محل آزمون :

1395/03/03

تعداد دانلود : 13

تعداد دانلود : 10

6: بانک اطلاعاتی-اکسس
تاریخ آزمون:

امتحان نهایی

محل آزمون :

1394/03/04

تعداد دانلود : 8

تعداد دانلود : 20

7: سیستم عامل 2
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1391/03/01

تعداد دانلود : 5

تعداد دانلود : 4

8: سیستم عامل 2
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1392/03/01

تعداد دانلود : 5

تعداد دانلود : 0

9: سیستم عامل 1
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1391/10/10

تعداد دانلود : 14

تعداد دانلود : 12

10: بسته های نرم افزاری 3 جلد 2
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1392/03/01

تعداد دانلود : 34

تعداد دانلود : 52

11: بسته های نرم افزاری 3 جلد 2
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1394/03/01

تعداد دانلود : 41

تعداد دانلود : 57

12: بسته های نرم افزاری 3 جلد 2
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1393/03/01

تعداد دانلود : 29

تعداد دانلود : 43

13: برنامه سازی 3
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1395/03/13

تعداد دانلود : 50

تعداد دانلود : 45

14: برنامه سازی 3
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1396/03/01

تعداد دانلود : 9

تعداد دانلود : 7

15: برنامه سازی 2
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1394/10/21

تعداد دانلود : 69

تعداد دانلود : 62

16: برنامه سازی 2
تاریخ آزمون:

هنرستان دوراندیش

محل آزمون :

1394/10/21

تعداد دانلود : 40

تعداد دانلود : 38

17: برنامه سازی 1
تاریخ آزمون:

هنرستان سینا

محل آزمون :

1393/02/01

تعداد دانلود : 25

تعداد دانلود : 14

تعداد بازدید کنندگان : 563
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -