برگشت

سوالات تستی و کنکوری ---- رایگان
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

1 الزامات محیط کار
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۲۶.۳۷ KB

دانلود ۲۳

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱۷۹.۵۸ KB

دانلود ۲۸

2 تولید محتوای الکترونیکی و برنامه سازی
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۴۹۰.۹۱ KB

دانلود ۱۷

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۶۵ MB

دانلود ۳۲

3 دانش فنی پایه
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱.۱۹ MB

دانلود ۲۳

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۳۴ MB

دانلود ۲۶

4 نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۲۴.۴۵ KB

دانلود ۲۸

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۹۱ MB

دانلود ۳۱

5 کاربرد فناوری های نوین
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۴۱۰.۵۲ KB

دانلود ۱۶

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۴۶۶.۹۵ KB

دانلود ۲۵

6 گارگاه نو آوری و کارآفرینی
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۲۶.۷۹ KB

دانلود ۲۴

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۲۸۶.۵۷ KB

دانلود ۲۳

7 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
Excel , PHP , Sql
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱.۰۸ MB

دانلود ۲۹

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۲.۷۴ MB

دانلود ۲۹

8 توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
Access , سی شارپ
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۳۶۴.۶۲ KB

دانلود ۳۱

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۲.۲ MB

دانلود ۲۸

9 اخلاق حرفه ای
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۲۵.۷۴ KB

دانلود ۲۴

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱۰۸.۹۱ KB

دانلود ۲۵

10 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۲۳.۶۷ KB

دانلود ۲۷

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۶۸ MB

دانلود ۲۶

11 دانش فنی تخصصی
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۶۳.۴۵ KB

دانلود ۲۸

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۹۵۱.۰۲ KB

دانلود ۳۰

12 ریاضی 3
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۳۷.۷ KB

دانلود ۲۴

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۳۸ MB

دانلود ۲۳

13 نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۳۰۹.۷۹ KB

دانلود ۲۸

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۷۶ MB

دانلود ۳۲

تعداد بازدید کنندگان : 617
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -