برگشت

سوالات تستی و کنکوری ---- رایگان
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

1 الزامات محیط کار
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۲۶.۳۷ KB

دانلود ۸۹

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱۷۹.۵۸ KB

دانلود ۱۰۸

2 تولید محتوای الکترونیکی و برنامه سازی
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۴۹۰.۹۱ KB

دانلود ۷۵

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۶۵ MB

دانلود ۱۴۰

3 دانش فنی پایه
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱.۱۹ MB

دانلود ۹۸

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۳۴ MB

دانلود ۹۴

4 نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
پایه: دهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۲۴.۴۵ KB

دانلود ۹۵

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۹۱ MB

دانلود ۹۸

5 کاربرد فناوری های نوین
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۴۱۰.۵۲ KB

دانلود ۷۶

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۴۶۶.۹۵ KB

دانلود ۸۶

6 گارگاه نو آوری و کارآفرینی
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۲۶.۷۹ KB

دانلود ۸۸

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۲۸۶.۵۷ KB

دانلود ۸۸

7 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
Excel , PHP , Sql
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱.۰۸ MB

دانلود ۱۲۱

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۲.۷۴ MB

دانلود ۱۰۵

8 توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
Access , سی شارپ
پایه: یازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۳۶۴.۶۲ KB

دانلود ۱۱۳

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۲.۲ MB

دانلود ۱۶۶

9 اخلاق حرفه ای
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۲۵.۷۴ KB

دانلود ۹۲

تکمیل نشده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱۰۸.۹۱ KB

دانلود ۸۲

10 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۲۳.۶۷ KB

دانلود ۱۰۵

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۶۸ MB

دانلود ۹۱

11 دانش فنی تخصصی
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۶۳.۴۵ KB

دانلود ۱۰۵

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۹۵۱.۰۲ KB

دانلود ۹۲

12 ریاضی 3
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۱۳۷.۷ KB

دانلود ۹۷

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۳۸ MB

دانلود ۹۳

13 نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
پایه: دوازدهم
رشته : کامپیوتر

نوع فایل: word

حجم: ۳۰۹.۷۹ KB

دانلود ۱۰۸

تکمیل شده

نوع فایل: pdf

حجم: ۱.۷۶ MB

دانلود ۱۰۳

تعداد بازدید کنندگان : 624
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -