یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
برگشت → Java script 3
در پاراگرافی که id آن answer است ، حاصل جمع دو عدد نمایش داده می شود :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>My First Web Page</h2>
<p>My First Paragraph.</p>

<p id="answer"> </p> <script>
var x=5 ,y=6;
document.getElementById("answer").innerHTML = x + y;
</script>

</body>
</html>

خروجی

My First Web Page

My First Paragraph.

تعداد بازدید کنندگان : 808667
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -