یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
برگشت → Java script 2

دریافت اطلاعات از کاربر

در این مثال از کاربر نام و سن وی پرسش می شود اگر سن وی کمتر از 18 باشد از او می پرسد آیا والدینش اطلاع دارند که به اینترنت وصل شده است

و اگر بیش از 18 سال سن داشته باشد . پیغام خوش آمد گویی نمایش داده می شود

<script type="text/javascript">

userName = prompt("What is your name?/نام شما چیست", "");

userAge = prompt("Your age?/چند سال دارید", "");

userAge = parseFloat(userAge);

document.write("Hello " + userName + ".")

if (userAge < 18) {

     document.write(" Do your parents know " +"you are online?");

}

else {

document.write(" Welcome friend!");

}

</script>

خروجی

تعداد بازدید کنندگان : 808651
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -