یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
برگشت → Java script 1

تعریف متغیر

مقدار دهی

نمایش مقادیر متغیر ها

مثال : کد زیر را در فایل Html  نوشته و سپس در یک مرور گر همانند Chrome  باز کنید و نتیجه را مشاهده کنید 
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=" text/javascript ">

var x, y;

x= 1024;
y = x;
x = "Hello";

document. write ("<p>x = " + y + "</p>");
document. write ("<p>x = " + x + "</p>");
</script >

</html>

</body>

خروجی

تعداد بازدید کنندگان : 808687
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -