شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰
مثال ها و تمرین های حل شده در کلاس →بازگشت

برنامه سازی (3) 94-95

پایه یازدهم

ردیف: 29

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

ار در کارگاه: ساخت یک دفتر تلفن صفحه 172 مثال 1: نمونه ی دوم
می خواهیم یک دفتر تلفن بسازیم که بتوان اطلاعات دوستان و آشنایان را در آن ذخیره کنیم.

تعداد مشاهده این برنامه : 680

مشاهده تصویر

ردیف: 28

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

کلاسی برای دایره (Circle ) به صورت زیر ایجاد کنید و آن را در برنامه به کار برید که شامل موارد زیر باشد :
فیلد R برای شعاع
متد سازنده برای مقادیر اولیه
متد Area برای مساحت (شعاع ضربدر شعاع ضربدر 3.14 )
متدPerimeter برای محیط ( دو برابر شعاع ضربدر 3.14)
متد Display برای نمایش

تعداد مشاهده این برنامه : 548

مشاهده تصویر

ردیف: 27

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

کار در کارگاه 3مثال: 6-3 صفحه 80
می خواهیم یک ویرایشگر متنی داشته باشیم که فرمان تغییر نوع قلم، رنگ متن و رنگ پس زمینه آن از طریق منوی کلیک راست قابل دسترسی باشد

تعداد مشاهده این برنامه : 499

مشاهده تصویر

ردیف: 26

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

مثال1-4:
یک ساعت را به عنوان یک شیء در نظر بگیرید. می خواهیم ساده ترین ویژگی ها و عملیات مربوط به یک ساعت را مشخص و در یک کلاس تعریف کنیم. ( صفحه101 )

تعداد مشاهده این برنامه : 519

مشاهده تصویر

ردیف: 25

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

کار در کارگاه: ساخت یک دفتر تلفن صفحه 172
مثال 1: می خواهیم یک دفتر تلفن بسازیم که بتوان اطلاعات دوستان و آشنایان را در آن ذخیره کنیم.

تعداد مشاهده این برنامه : 506

مشاهده تصویر

ردیف: 24

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

مثال5-2:
می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اطلاعات درون فایل متنی را در یک کادر متنی نشان دهد. صفحه 152

تعداد مشاهده این برنامه : 472

مشاهده تصویر

ردیف: 23

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸

مثال 1 -5 :
می خواهیم برنامه ای بنویسیم که اطلاعات وارد شده (نام کاربری و کلمه ی عبور )را در داخل فایل متنی ذخیره نماید. صفحه 142

تعداد مشاهده این برنامه : 610

مشاهده تصویر

ردیف: 22

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

می خواهیم یک حساب شخصی داشته باشیم که بتوانیم به آن مبلغ دلخواه خود را واریز کنیم یا از آن برداشت کنیم و در هر لحظه نیز مبلغ پس انداز ما مشخص باشد.

تعداد مشاهده این برنامه : 460

مشاهده تصویر

ردیف: 21

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۵/۰۱/۲۰

تمرین 1 : برنامه ای برای نمایش اطلاعات دانش آموز بنویسید. برای نوشتن این برنامه کارهای زیر را انجام بدهید:
کلاسی برای دانش آموز شامل ویژگی های فردی (کد دانش آموز، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر) و نمرات 3 درس دانش آموز تعریف کنید.
سه متد سازنده، تعریف کنید که متد اول مقدار یک نمره، متد دوم مقدار دو نمره و متد سوم مقدار سه نمره را تعیین کند.
متدی در کلاس قرار دهید که مقدار برگشتی آن، معدل این سه نمره باشد.
از برچسب برای نمایش ویژگی های فردی، نمره ها و معدل و اطلاعات دانش آموز برروی فرم استفاده کنید. برای ایجاد شیء مربوط به هر دانش آموز، از یکی از متدهای سازنده استفاده نمایید.

تعداد مشاهده این برنامه : 715

مشاهده تصویر

ردیف: 20

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

کار در کارگاه1: صفحه 97
بازی دقت و قدرت حافظه می خواهیم یک بازی دو نفره طراحی کنیم که نفر اول یک عدد چند رقمی وارد کند و دکمه شروع را بزند و بازیکن دوم اقدام به نوشتن همان رقم به صورت بر عکس نماید. با زدن دکمه پایان از طرف بازیکن دوم بازی به اتمام رسیده و نتیجه اعلام شود.

تعداد مشاهده این برنامه : 395

مشاهده تصویر

ردیف: 19

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

مثال صفحه 96:
می خواهیم متدی داشته باشیم که نام و نام خانوادگی را بگیرد و نام کامل را برگرداند همان طور که از صورت مثال مشخص است دو ورودی از نوع string لازم داریم و نوع خروجی نیز stringاست.

تعداد مشاهده این برنامه : 428

مشاهده تصویر

ردیف: 18

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

برای برنامه قبلی یک نوار منو با استفاده از کنترل MenuStrip مطابق راهنمای صفحه بعد بسازید.

تعداد مشاهده این برنامه : 433

مشاهده تصویر

ردیف: 17

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

یک پروژه ایجاد کنید و سه تصویر را به وسیلهٔ pictureBox طوری به فرم اضافه کنید که آبشاری روی هم قرار بگیرند. با کلیک راست روی هر تصویر باید منویی ظاهر شود که دارای دو گزینه باشد : << فرستادن به عقب>> و << آوردن به جلو >>

تعداد مشاهده این برنامه : 439

مشاهده تصویر

ردیف: 16

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷

مثال3-5 در کارگاه 2 را طوری تغییر دهید که کادر متنی منبع، دارای یک منو با گزینه» گرفتن از منبع مقصد « و کادر متنی مقصد دارای یک گزینه » فرستادن به « باشد. با زدن هر یک از این گزینه ها، عملیات کپی از منبع به مقصد صورت پذیرد.

تعداد مشاهده این برنامه : 414

مشاهده تصویر

ردیف: 15

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

بازی سفینه (Space Ship)

تعداد مشاهده این برنامه : 504

مشاهده تصویر

ردیف: 14

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

یک بازی دو نفره طراحی کنید که نفر اول، با دابل کلیک ، اشاره گر ماوس را پنهان کند. آنگاه بازیکن دوم تا 5 بار فرصت داشته باشد روی محل هدف کلیک کند. در صورت موفقیت، پیام پیروزی ظاهر شود و با کلیک روی هدف یا سپری شدن 5 بار فرصت کلیک، اشاره گر ماوس ظاهر شود.(صفحه57)

تعداد مشاهده این برنامه : 613

مشاهده تصویر

ردیف: 13

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

فرمی بسازید که دارای یک برچسب باشد که تا حدودی نقش کادر متنی را بازی کند. به این معنا که هر حرفی، به وسیله ی صفحه، کلید زده شود به متن برچسب اضافه شود. همچنین اگر Back Spaceزده شود حرف آخر پاک شود. (صفحه57)

تعداد مشاهده این برنامه : 453

مشاهده تصویر

ردیف: 12

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

فرم ساده ای بسازید که با گرفتن یک قسمت داخلی آن (غیر از نوار عنوان)، و کشیدن به یک محل دیگر از صفحه، فرم جابه جا شود. درست همان طوری که با کشیدن نوار عنوان، این کار انجام می شود(صفحه 57)

تعداد مشاهده این برنامه : 554

مشاهده تصویر

ردیف: 11

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

پروژه ای ایجاد کنید که قد و عرض تصویر شخص را با دکمه های جهت نما تغییر دهد. (صفحه 57)

تعداد مشاهده این برنامه : 521

مشاهده تصویر

ردیف: 10

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

پروژه ای بنویسید که کد اسکی کاراکتر وارد شده را روی فرم نمایش دهد. این برنامه را برای کاراکترهای فارسی و کاراکترهای بزرگ و کوچک لاتین و اعداد اجرا نمایید.(صفحه 57)

تعداد مشاهده این برنامه : 494

مشاهده تصویر

ردیف: 9

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

کار در کارگاه 3 : ساخت یک کادر متنی عددی
می خواهیم کادر متنی ایجاد کنیم که فقط ارقام را بتوان در آن وارد کرد و همچنین کلید های Delete و Back space قابل اعمال باشند.

تعداد مشاهده این برنامه : 527

مشاهده تصویر

ردیف: 8

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

مثال 2-3 : می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با فشردن کلیدی، کاراکتر مربوطه را با استفاده از یک برچسب نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 485

مشاهده تصویر

ردیف: 7

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

کار در کارگاه 2: تونل (راهرو ) ماوس
مثال 2-2: در این برنامه می خواهیم بازی ماز را به شکل ساده شبیه سازی کنیم.

تعداد مشاهده این برنامه : 571

مشاهده تصویر

ردیف: 6

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

مثال 2-1 : برنامه ای بنویسید که با حرکت ماوس بر روی فرم، موقعیت ماوس با دو عدد طول و عرض نشان داده شود.

تعداد مشاهده این برنامه : 543

مشاهده تصویر

ردیف: 5

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

یک فرم برای ثبت نام کاربر جدید مانند شکل روبرو طراحی کنید. (خودآزمایی شماره 3و4 صفحه 24 )

تعداد مشاهده این برنامه : 504

مشاهده تصویر

ردیف: 4

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۰۵

پروژهٔ واژه نامه قسمت اول صفحه 26

تعداد مشاهده این برنامه : 540

مشاهده تصویر

ردیف: 3

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

مثال ٢ -١: برنامه ای بنویسید که برای سنجش مهارت عمل جمع یک دانش آموز، مورد استفاده قرار گیرد. (قسمت دوم)

تعداد مشاهده این برنامه : 659

مشاهده تصویر

ردیف: 2

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

مثال ٢ -١: برنامه ای بنویسید که برای سنجش مهارت عمل جمع یک دانش آموز، مورد استفاده قرار گیرد. (قسمت اول)

تعداد مشاهده این برنامه : 712

مشاهده تصویر

ردیف: 1

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۱۱/۰۲

برنامه ای بنویسید که بتواند یک فرم ورود اطلاعات ایجاد کند (صفحه 2)

تعداد مشاهده این برنامه : 787

مشاهده تصویر

تعداد بازدید کنندگان : 624
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -