یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
مثال ها و تمرین های حل شده در کلاس →بازگشت

برنامه سازی(2) 94-95

پایه یازدهم

ردیف: 45

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

کنترل کادر علامت
برنامه ای بنویسید که حاصل اجرای چند دستور روی یک جعبه متنی را نمایش دهد. این دستورات به صورت CheckBox قابل انتخاب باشند و حاصل اجرای آنها هم زمان، نمایش داده شود

تعداد مشاهده این برنامه : 1052

مشاهده تصویر

ردیف: 44

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

تغیر عکس روی فرم در زمان اجرا با استفاده از کنترل کادر محاوره ای انتخاب فایل

تعداد مشاهده این برنامه : 808

مشاهده تصویر

ردیف: 43

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

ویرایشگر متنی به همراه تعیین رنگ قلم و پس زمینه
الگوریتم یا روش انجام کار: این برنامه دارای یک جعبه متن ،دو دکمه یکی برای تغییر فونت و دیگری برای تغییر رنگ قلم، یک FontDialog و یک ColorDialog است. با زدن دکمه قلم ،کادر محاوره ای باز می شود، فونت به وسیلهٔ کاربر انتخاب شده، روی جعبه متن اعمال می شود.با زدن دکمه

تعداد مشاهده این برنامه : 663

مشاهده تصویر

ردیف: 42

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

حدس تصویر:
الگوریتم یا روش انجام کار: برای اینکه عملیات نمایش قسمتی از تصویر را بتوانیم شبیه سازی کنیم در این برنامه از یک روش ساده اما کارا استفاده می کنیم. سطح تصویر را با چندین Label می پوشانیم. با کلیک هر برچسب ، آن برچسب پنهان خواهد شد و قسمتی از تصویر که زیر آن قرار دارد نمایش داده می شود.

تعداد مشاهده این برنامه : 781

مشاهده تصویر

ردیف: 41

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

زمان سنج :
این برنامه با کلیک دکمهٔ شروع، زمان سنج را راه اندازی کرده و با کلیک دکمهٔ پایان، زمان سنج را متوقف می کند. بنابراین به دو دکمه فرمان، یک کنترل برچسب و یک کنترل زمان سنج نیاز داریم.

تعداد مشاهده این برنامه : 856

مشاهده تصویر

ردیف: 40

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

برنامه ای بنویسید که : با کلیک بر روی تصاویر کوچک ، تصویر کلیک شده ، به صورت بزرگتر در وسط صفحه نمایش داده شود .

تعداد مشاهده این برنامه : 782

مشاهده تصویر

ردیف: 39

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

برنامه ی ای بنویسید که با کلیک بر روی دکمه های بالا – پایین – چپ و راست ، برچسب در جهت های مورد نظر حرکت کند

تعداد مشاهده این برنامه : 686

مشاهده تصویر

ردیف: 38

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۲۹

تمرین 3 صفحه 115 می خواهیم در کلاس خود یک فعالیت پژوهشی با حضور 10 دانش آموز اول لیست کلاسی انجام دهیم. برنامه ای بنویسید که اسامی 30 دانش آموز را دریافت کرده و اسامی 10 نفر اول دفتر کلاسی )می دانید که اسامی دانش آموزان در دفتر کلاسی بر اساس حروف الفبا مرتب شده است( را که در دفتر کلاسی پژوهش )آرایه جدید( نیز وارد می کند، نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 1149

مشاهده تصویر

ردیف: 37

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۲۹

تمرین 2 صفحه 115 برنامه ای بنویسید که یک رشته متنی را دریافت کند. کلمات آن را برعکس نمایش دهد. به عنوان مثال اگر رشته متنی

تعداد مشاهده این برنامه : 912

مشاهده تصویر

ردیف: 36

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۲۹

تمرین 1 صفحه 115 می خواهیم 20 نفر از دانش آموزان را برای نشستن در کارگاه رایانه، به گروه های دو نفری تقسیم کنیم. برنامه ای بنویسید که نام این 20 نفر را دریافت کند و با مرتب کردن نام آنها هر دو نفر را برای گروه های شماره بندی شده از 1 تا 10 نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 1047

مشاهده تصویر

ردیف: 35

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱

برنامه ای بنویسید که مقام یک بازیکن را برحسب تعداد سکه ای که در اختیار دارد طبق جدول مشخص کند.

تعداد مشاهده این برنامه : 901

مشاهده تصویر

ردیف: 34

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

یک شرکت خصوصی 3 درصد حقوق کارمندان خود را به عنوان مالیات از آنها کسر می کند. برنامه ای بنویسید که میزان حقوق 35 کارمند این شرکت را دریافت کند. سپس میزان خالص دریافتی هر کارمند را بعد از کسر مالیات محاسبه و مجدداً در آرایه ذخیره کند.

تعداد مشاهده این برنامه : 692

مشاهده تصویر

ردیف: 33

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

برنامه 2 را توسعه دهید تا نام و نمره درس برنامه سازی یک کلاس 15 نفره را دریافت کند. سپس نام دانش آموزانی که کمترین و بیشترین نمره را دارند به همراه نمره آنها نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 1372

مشاهده تصویر

ردیف: 32

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

برنامه قبل را توسعه دهید تا برای هر کارگاه با هر تعداد کارگر و هر مبلغ مساعده قابل استفاده باشد.

تعداد مشاهده این برنامه : 602

مشاهده تصویر

ردیف: 31

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

شرکت مخابرات می خواهد به مشتریانی که در طول یک سال، حداقل 6 ماه، قبض تلفن همراه خود را قبل از بیستم ماه پرداخت می کنند به عنوان جایزه یک بسته مکالمه رایگان 600 دقیقه ای هدیه دهد. برنامه ای بنویسد که برای یک مشتری روز پرداخت قبض در هر ماه را دریافت و اعلام کند که بسته مکالمه رایگان به مشتری تعلق می گیرد یا نه؟

تعداد مشاهده این برنامه : 654

مشاهده تصویر

ردیف: 30

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

برنامه قبل را توسعه دهید تا علاوه بر بیشترین و کمترین نمره کلاس، اعلام کند چندمین دانش آموز بیشترین یا کمترین نمره را دارد.

تعداد مشاهده این برنامه : 684

مشاهده تصویر

ردیف: 29

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

برنامه ای بنویسید که نمرات درس برنامه سازی یک کلاس 15 نفره رادریافت کند و بیشترین و کمترین نمره کلاس را پیدا کرده و نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 1483

مشاهده تصویر

ردیف: 28

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

با استفاده از حلقه foreach نام روزهای هفته را چاپ کنید.

تعداد مشاهده این برنامه : 749

مشاهده تصویر

ردیف: 27

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

مثال صفحه 65 : برنامه ای بنویسید که با دریافت کلید جستجو ، به روش دودویی آن را جستجو کنید.

تعداد مشاهده این برنامه : 866

مشاهده تصویر

ردیف: 26

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

مثال صفحه 63 برنامه ای بنویسید که نمره 20 را از میان لیست نمرات کلاس پیدا کرده و اعلام کند مربوط به نفر چندم است؟ (جستجوی خطی)

تعداد مشاهده این برنامه : 770

مشاهده تصویر

ردیف: 25

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

مثال صفحه 58: نمرات دانش آموزان یک کلاس را دریافت نموده و به صورت صعودی مرتب کنید. سپس رتبه های اول تا سوم را اعلام کنید.(مرتب سازی حبابی)

تعداد مشاهده این برنامه : 1014

مشاهده تصویر

ردیف: 24

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

مثال صفحه 54 رشته ای را از ورودی دریافت کنید و تک تک کاراکترهای آن را در خطوط جداگانه چاپ کنید.

تعداد مشاهده این برنامه : 747

مشاهده تصویر

ردیف: 23

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

مثال صفحه 54 : برنامه ای بنویسید که نمرات دانش آموزان را دریافت کند و تعداد مردودی ها را نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 1146

مشاهده تصویر

ردیف: 22

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

مثال صفحه 46 فرض کنید می خواهیم برنامه ای بنویسیم که در یک کلاس 16 نفری محاسبه کند چند درصد نمره ها، بالاتر از میانگین کلاس در درس برنامه سازی 2 هستند.

تعداد مشاهده این برنامه : 735

مشاهده تصویر

ردیف: 21

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

برنامه ای بنویسید که ، 5 عدد را دریافت و در یک آرایه ی ذخیره کند و سپس نمرات را به همراه جمع نمرات و معدل ، نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 1071

مشاهده تصویر

ردیف: 20

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

نمایش ماتریس 4 در 4 که قطر فرعی آن عدد یک و مابقی صفر باشد

تعداد مشاهده این برنامه : 604

مشاهده تصویر

ردیف: 19

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

برنامه زیر عدد را دریافت و با استفاده از trayParse عدد بودن آن را بررسی می کند . اگر مقدار ورودی عدد باشد ، آن را چاپ در غیر اینصورت با پیغام خطا را اعلام می کند

تعداد مشاهده این برنامه : 670

مشاهده تصویر

ردیف: 18

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

نمایش اعداد چهار رقمی خوش شانس اگر عدد abcd یک عدد چهار رقمی باشد آنگاه a+b = c+d

تعداد مشاهده این برنامه : 622

مشاهده تصویر

ردیف: 17

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

تمرین 5 صفحه 41 کاربرد

تعداد مشاهده این برنامه : 636

مشاهده تصویر

ردیف: 16

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

برنامه ای بنویسید که عدد را دریافت
الف : مغلوب عدد را نمایش دهد ب: تعداد ارقام عدد را اعلام کند ج: جمع ارقام عدد را نمایش دهد

تعداد مشاهده این برنامه : 699

مشاهده تصویر

ردیف: 15

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

جدول ضرب اعداد 1 تا 10

تعداد مشاهده این برنامه : 699

مشاهده تصویر

ردیف: 14

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

برنامه ای بنویسید که : اعداد 9 تا 1 را با استفاه از حلقه while نمایش دهد .

تعداد مشاهده این برنامه : 989

مشاهده تصویر

ردیف: 13

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

-برنامه ای بنویسید که شکل روبرو را روی صفحه نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 615

مشاهده تصویر

ردیف: 12

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

-برنامه ای بنویسید که شکل روبرو را روی صفحه نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 631

مشاهده تصویر

ردیف: 11

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷

رنامه زیر سه عدد را دریافت می کند و عدد بزرگ تر را نمایش می دهد. از عملگر 3 تایی یا عملگر علامت سؤال به جای دستورات if استفاده کنید..

تعداد مشاهده این برنامه : 657

مشاهده تصویر

ردیف: 10

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱

برنامه ای بنویسید که شکل های روبرو را روی صفحه نمایش دهد..

تعداد مشاهده این برنامه : 979

مشاهده تصویر

ردیف: 9

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

دریافت دو عدد و نمایش مجموع آن ها

تعداد مشاهده این برنامه : 672

مشاهده تصویر

ردیف: 8

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

دریافت دو عدد و نمایش مجموع و میانگین آن ها

تعداد مشاهده این برنامه : 684

مشاهده تصویر

ردیف: 7

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

نمایش اعداد زوج کمتر از 10 و برای هر عدد 3 فضا در نظر می گیرد . و در مضرب های 10 به سطر بعد منتقل می شود .

تعداد مشاهده این برنامه : 710

مشاهده تصویر

ردیف: 6

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

تشخیص زوج یا فرد بودن عدد با استفاده از if

تعداد مشاهده این برنامه : 765

مشاهده تصویر

ردیف: 5

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

تشخیص زوج یا فرد بودن عدد بدون استفاده از if

تعداد مشاهده این برنامه : 776

مشاهده تصویر

ردیف: 4

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

نمایش جمع اعداد 1 تا 5

تعداد مشاهده این برنامه : 791

مشاهده تصویر

ردیف: 3

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

عددی بین 1 تا 4 را دریافت و رنگ زمینه را به صورت زیر تغییر دهد.1: سبز 2 :قرمز 3: آبی 4 : زرد و عددی غیر از این موارد ، خاکستری

تعداد مشاهده این برنامه : 837

مشاهده تصویر

ردیف: 2

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

-برنامه ای بنویسید که: با استفاده از تبدیل نوع، عدد را به صورت کاراکتر و همچنین کاراکتر را به صورت عدد تبدیل کرده و نمایش دهد.

تعداد مشاهده این برنامه : 683

مشاهده تصویر

ردیف: 1

تاریخ درج مطلب : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

برنامه ای بنویسید که: نمرهٔ یک درس را از ورودی دریافت کند و تشخیص دهد آیا این نمره معتبر است یا خیر.و قبول یا مردودی در این درس را اعلام نماید .

تعداد مشاهده این برنامه : 1040

مشاهده تصویر

تعداد بازدید کنندگان : 624
هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است -